ZDESPEROWANI PRZEDSTAWICIELE KLUBÓW Z PODKARPACIA PROSZĄ O INTERWENCJĘ
Dodane przez admin dnia July 26 2012 10:23:20
Do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjechali dzisiaj przedstawiciele trzech podkarpackich klubów piłkarskich, prosząc o interwencję w sprawie krzywdzących je decyzji podejmowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.

Przedstawiciele klubów: Błażowianka Błażowa, Wenecjanka Lecka i SZiK Wola Rafałowska spotkali się z Sekretarzem Generalnym i Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego, prosząc o pomoc w rozwiązaniu problemów spowodowanych niedopuszczalnymi ich zdaniem metodami, stosowanymi przez władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Działania te mogą skutkować likwidacją klubów, w których gra na co dzień ponad 200 najmłodszych zawodników. ...

(żródło: pzpn.pl)

Rozszerzona zawartość newsa
Do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjechali dzisiaj przedstawiciele trzech podkarpackich klubów piłkarskich, prosząc o interwencję w sprawie krzywdzących je decyzji podejmowanych przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.

Przedstawiciele klubów: Błażowianka Błażowa, Wenecjanka Lecka i SZiK Wola Rafałowska spotkali się z Sekretarzem Generalnym i Rzecznikiem Ochrony Prawa Związkowego, prosząc o pomoc w rozwiązaniu problemów spowodowanych niedopuszczalnymi ich zdaniem metodami, stosowanymi przez władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Działania te mogą skutkować likwidacją klubów, w których gra na co dzień ponad 200 najmłodszych zawodników.

W dokumentach, które przedstawiciele klubów złożyli na ręce Sekretarza Generalnego, czytamy m.in. ?Zwracamy się z prośbą o podjęcie natychmiastowej interwencji, niezbędnej w związku z metodami, jakie stosują obecne władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dążą one do zniszczenia naszych klubów drogą faktów, z pominięciem jakichkolwiek procedur wewnętrznych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (?) Dla naszych klubów nie będzie miało większego znaczenia, że w trakcie długotrwałych procedur wewnętrznych i sądowych wykażemy swoje racje, skoro kluby wówczas nie będą już istnieć.?

Podczas rozmowy wielokrotnie podkreślano, że wśród wskazanych w dokumentach problemów najważniejszym jest umożliwienie młodzieży kontynuowania treningów i uczestnictwa w zbliżających się rozgrywkach.

Przedstawiciele PZPN zapewnili, że sprawa przedłożona zostanie Prezesowi i członkom Zarządu PZPN na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się 2 sierpnia. Już dzisiaj Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Józef Komandzik, zasugerował, że przedstawione i udokumentowane fakty z działań Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej noszą znamiona naganności. Przypomniał również, że PZPN ma statutowe uprawnienia, by móc zareagować na taką prośbę o interwencję.


(żródło: pzpn.pl)