2006-03-14 Powrót ?ukasza Marcinka
Dodane przez dnia March 14 2006 23:05:50
W poniedziażek, 13 marca, wrócić z zagranicy ?ukasz Marcinek, podstawowy zawodnik Błażowianki w rundzie jesiennej. Myśl?, że "Cina" szybko nadrobi zaleg?osci treningowe i b?dzie sporym wzmocniemiem naszej dru?yny w zbli?aj?cej się (wolnymi krokami) rundzie rewanzowej. Przypomn?...


Rozszerzona zawartość newsa
W poniedziażek, 13 marca, wrócić z zagranicy ?ukasz Marcinek, podstawowy zawodnik Błażowianki w rundzie jesiennej. Myśl?, że "Cina" szybko nadrobi zaleg?osci treningowe i b?dzie sporym wzmocniemiem naszej dru?yny w zbli?aj?cej się (wolnymi krokami) rundzie rewanzowej. Przypomn? że, za granic? w dalszym ci?gu przebywaj? dwaj inni zawodnicy naszego klubu Grzegorz Drewniak i Krzysztof Lis.