2006-03-27 Okres przygotowawczy w ocenie trenera Błażowianki Jana Kustry
Dodane przez dnia March 27 2006 18:54:14
Przygotowania do rundy wiosennej rozpocząto 06.01.2006r. trenuj?c na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Błażowej do ko?ca stycznia. Z uwagi na remont sali, od początku lutego zaj?cia prowadzone by?y na boisku przy ?wietle elektrycznym – 3 razy w tygodniu, a od 05.02.2006r. dosz?y jeszcze sparingi.
Ilo?? przeprowadzonych treningów stycze? - 11, luty - 11, marzec - 13. Z zaplanowanych 10-ciu sparingów odbyło się 8. Dwa sparingi nie odby?y się ze wzgl?du na warunki atmosferyczne.Ogólnie w treningach i sparingach bra?o udzia? 23 zawodników. Frekwencja w treningach waha?a się w granicach 50%.
Najlepiej trenuj?cy zawodnicy to: Ostafiński, Kruczek W., Wielgos S., Wielgos ?., Sobkowicz, Przybyło, Chuchla A., Chuchla G., Dopart, Drewniak T. (do czasu kontuzji).. Pozostałym zawodnikom przeszkadza?y w treningach obowi?zki szkolne i zawodowe. By?a te? nieliczna grupka, której po prostu nie chcia?o się trenowa?. W sparingach i niektórych treningach brali udzia? juniorzy- Sobkowicz, R. Grys, jak te? juniorzy m?odsi – Ko?odziej, Cag, Grys P., Jamrozik, P?pek i Kru?a.
Trudno jest okre?li? form? zawodników, bowiem sparingi odbywa?y się w wi?kszości anormalnych warunkach. Jednak zawodnicy, którzy uczestniczyli w wi?kszości treningach jak te? zagrali przynajmniej w 5-ciu sparingach powinni by? do sezonu przygotowani.
Bardzo cieszy postawa juniorów wychowanków trenera Jurka Farasia, którzy w nied?ugim czasie wyst?powa? b?d? w dru?ynie seniorów. W tej rundzie dru?yna dozna os?abienia:
Odchodzi P.Nowak do Strugu Tyczyn oraz Ko?mider D., który wyjecha? do pracy w Krakowie. Cieszy natomiast powrót Marcinka. ?a?owa? trzeba, że na pewien czas kontuzja wy??czy?a z treningów T. Drewniaka. B?d?c przy Tomku nale?? mu się s?owa uznania za zaanga?owanie, podobnie jak trenera J. Farasia. Nale?y doda?, że w m-cach luty, marzec T. Drewniak wraz z T. Ostafińskim sp?dzili wiele czasu w OZPN przygotowuj?c archiwalne wyniki Błażowianki, które wkrótce uka?? się na stronie internetowewj „Błażowianki” ...


Rozszerzona zawartość newsa
Przygotowania do rundy wiosennej rozpocząto 06.01.2006r. trenuj?c na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Błażowej do ko?ca stycznia. Z uwagi na remont sali, od początku lutego zaj?cia prowadzone by?y na boisku przy ?wietle elektrycznym – 3 razy w tygodniu, a od 05.02.2006r. dosz?y jeszcze sparingi.
Ilo?? przeprowadzonych treningów stycze?-11, luty-11, marzec-13. Z zaplanowanych 10-ciu sparingów odbyło się 8. Dwa sparingi nie odby?y się ze wzgl?du na warunki atmosferyczne. Ogólnie w treningach i sparingach bra?o udzia? 24 zawodników. Frekwencja w treningach waha?a się w granicach 50%.
Najlepiej trenuj?cy zawodnicy to: Ostafiński, Kruczek W., Wielgos S., Wielgos ?., Sobkowicz, Przybyło, Chuchla A., Chuchla G., Dopart, Drewniak T. (do czasu kontuzji).. Pozostałym zawodnikom przeszkadza?y w treningach obowi?zki szkolne i zawodowe. By?a te? nieliczna grupka, której po prostu nie chcia?o się trenowa?. W sparingach i niektórych treningach brali udzia? juniorzy- Sobkowicz, R. Grys, jak te? juniorzy m?odsi – Ko?odziej, Cag, Grys P., Jamrozik, P?pek i Kru?a.
Trudno jest okre?li? form? zawodników, bowiem sparingi odbywa?y się w wi?kszości anormalnych warunkach. Jednak zawodnicy, którzy uczestniczyli w wi?kszości treningach jak te? zagrali przynajmniej w 5-ciu sparingach powinni by? do sezonu przygotowani.
Bardzo cieszy postawa juniorów wychowanków trenera Jurka Farasia, którzy w nied?ugim czasie wyst?powa? b?d? w dru?ynie seniorów. W tej rundzie dru?yna dozna os?abienia:
Odchodzi P.Nowak do Strugu Tyczyn oraz Ko?mider D., który wyjecha? do pracy w Krakowie. Cieszy natomiast powrót Marcinka. ?a?owa? trzeba, że na pewien czas kontuzja wy??czy?a z treningów T. Drewniaka. B?d?c przy Tomku nale?? mu się s?owa uznania za zaanga?owanie, podobnie jak trenera J. Farasia. Nale?y doda?, że w m-cach luty, marzec T. Drewniak wraz z T. Ostafińskim sp?dzili wiele czasu w OZPN przygotowuj?c archiwalne wyniki Błażowianki, które wkrótce uka?? się na stronie internetowewj „Błażowianki” –
www.blazowianka.net.


Sparingi Błażowianki:

Strug 0:3, Stobierna 2:0, Wenecjanka 2:1, Górnowia 0:3, Piast N.W 2:1, Trzebownisko 4:1,
Zaczernie 6:1, Bachórz 1:0.
Bramki zdobywali: 3 - Przybyło, Makara, Chuchla G., 2 – Mijalny M., 1 – Grys R., Mijalny R., Sobkowicz, Cag, Dopart, Grys P.Udzia? w sparingach:

8 – Wielgos ?., Sobkowicz
7 – Kruczek W., Przybyło, Wielgos S., Chuchla G.
6 – Ostafiński
5 – Grys R., Mijalny M., Dopart, Makara, Wybraniec
4 – Ko?odziej, Cag
3 – Kruczek P., Mijalny R., Grys P., Jamrozik, Chuchla A.
2 – Drewniak T., Ko?mider P, Marcinek
1 – P?pek.


Ogóżem: 8 meczy - 6 zwyci?stw, 2-wie pora?ki, bilans bramkowy - 17 :10Trener Jan Kustra