2006-04-09 Zapraszamy do lektury !
Dodane przez dnia April 09 2006 11:21:57
Uaktualniony został dzia? o naszym miasteczku Błażowa, który widnieje pod tak? sam? nazw? na naszej stronie. Przeczyta? w nim mozna wiele ciakawych informacji na temat naszej miejscowości. Znajduj? się tam m.in pod rozdzia?y takie jak: Kalendarium, Miasto, Przyroda, O?wiata, Kultura, Biblioteka. Wszystkie informacje zostały przepisane z foderu o naszym mie?cie, który ukaza? się w ubieg?ym roku. Materia? został opracowany przez zespó? redakcyjny w sk?adzie: Danuta Heller, Ewa Kozubek, Ma?gorzata Kutrzeba, Grzegorz Kruczek ...

Rozszerzona zawartość newsa
Uaktualniony został dzia? o naszym miasteczku Błażowa, który widnieje pod tak? sam? nazw? na naszej stronie. Przeczyta? w nim mozna wiele ciakawych informacji na temat naszej miejscowości. Znajduj? się tam m.in pod rozdzia?y takie jak: Kalendarium, Miasto, Przyroda, O?wiata, Kultura, Biblioteka. Wszystkie informacje zostały przepisane z foderu o naszym mie?cie, który ukaza? się w ubieg?ym roku. Materia? został opracowany przez zespó? redakcyjny w sk?adzie: Danuta Heller, Ewa Kozubek, Ma?gorzata Kutrzeba, Grzegorz Kruczek. Zapraszamy do lektury !